Du học Sinh Học Tiếng Anh ở Anh Ngữ Á Châu

Du học Sinh Học Tiếng Anh ở Anh Ngữ Á Châu

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nhu Nguyen (Jullya)
After studying English in A Chau around 2 years, I got successfully the F1 visa to study abroad in the USA. I likely changed my mind while I was studying at A Chau. I was confident and trust myself when I have been speaking English in the USA. To be honest, I really want to say thankful for my professional teachers and classmates. Hoping A Chau is going to be able to get more success so far. Best.

Nguyễn Như (Jullya)
Sau khi học ở Á Châu được khoảng 2 năm, em đã đậu được kỳ phỏng vấn xin Visa F1 để đi du học ở Mỹ. Em gần như thay đổi được suy nghĩ của em khi em học ở Á Châu. Em đã tự tin và tin tưởng bản thân khi em nói tiếng Anh ở Mỹ. Thật lòng em muốn gửi lời cám ơn đến những người Thầy, Cô và những người bạn học của em đã giúp em có được như ngày hôm nay. Hy vọng Á Châu sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. 

Các bài viết khác

Ngày: 19 | Tháng: 2673 | Tổng: 33449