love english

love english

Lê Đặng Minh Nhân

Em vừa trải qua kì thi Movers và đạt 15/15 Khiên. Cảm ơn Ms Minh và toàn thể các thầy cô tại ACE. Đã theo học ở nhiều trung tâm, tuy nhiên chỉ đến khi quyết định học tập và rèn luyện ở ACE trong một thời gian, em thật sự hài lòng và tin tưởng gắn bó với ACE làm môi trường tiếng anh cho một tương lai tươi sáng phía trước. 

Các bài viết khác