Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Toán cao cấp

Tra cứu điểm thi:

STT
Họ và tên
Mã số
Hw ad att
Speaking
Voc ad gra
Writing
Tổng
Kết quả
3
aaaaa
2
6
6
66
6
6
PASS
Ngày: 22 | Tháng: 2136 | Tổng: 18645