Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Anh văn giao giếp

Tra cứu điểm thi:

STT
Họ và tên
Mã số
Hw ad att
Speaking
Voc ad gra
Writing
Tổng
Kết quả
2
Nguyễn Hoàng Hải
1
9
9
9
9
9
PASS
1
Son goku
2
8
8
8
8
8
PASS
Ngày: 22 | Tháng: 2136 | Tổng: 18646