Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Bộ đề 2

Xin chào các bạn ! Hôm nay tiếng anh ikun xin giới thiệu với các bạn một số bài tập ôn thi . Với các bài tập được chọn lọc và sưu tầm, sẽ giúp ích cho các bạn trong kì thi sắp tới !!

Bắt đầu làm bài thi
Please enter yoyur answer
Question 1: What is the man's name?
Question 2: Where was the man born?
Question 3: Which sentence best describes his university studies?
Question 4: What is the name of the caller?
Question 5: According to the girl, her father:
Question 6: What is the man's telephone number?
Question 7:
Question 8:
Question 9:
Question 10:
Question 11:
Loading...