Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Test talk

Test talk

Bắt đầu làm bài thi
Array
(
  [conversations] => Array
    (
      [Pg1d1] => C1
      [JkczT] => C2
    )

  [question_system] => Array
    (
      [Pg1d1] => Array
        (
          [0] => D1 OK
          [1] => D2
          [2] => D3
          [3] => D4
        )

      [JkczT] => Array
        (
          [0] => D1
          [1] => D2
          [2] => D3
        )

    )

  [question_system_success] => Array
    (
      [Pg1d1] => Array
        (
          [1] => 1
        )

      [JkczT] => Array
        (
          [2] => 1
        )

    )

)
Question 1: C1
Question 2: C2
Array
(
  [conversations] => Array
    (
      [Pg1d1] => C1
      [JkczT] => C2
    )

  [question_system] => Array
    (
      [Pg1d1] => Array
        (
          [0] => D1 OK
          [1] => D2
          [2] => D3
          [3] => D4
        )

      [JkczT] => Array
        (
          [0] => D1
          [1] => D2
          [2] => D3
        )

    )

  [question_system_success] => Array
    (
      [Pg1d1] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [1] => 1
            )

        )

      [JkczT] => Array
        (
          [1] => Array
            (
              [2] => 1
            )

        )

    )

  [kq] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
Question 3: C1
Question 4: C2
Loading...