Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Test 1

Bắt đầu làm bài thi
Array
(
  [conversations] => Array
    (
      [IIy6w] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
      [0QXZ1] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
      [tXC5v] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
    )

  [question_system] => Array
    (
      [IIy6w] => Array
        (
          [0] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
          [1] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
          [2] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
          [3] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
        )

      [0QXZ1] => Array
        (
          [0] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
          [1] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
          [2] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
          [3] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
        )

      [tXC5v] => Array
        (
          [0] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
          [1] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
          [2] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
          [3] => Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
        )

    )

  [question_system_success] => Array
    (
      [IIy6w] => Array
        (
          [1] => 1
        )

      [0QXZ1] => Array
        (
          [2] => 1
        )

      [tXC5v] => Array
        (
          [3] => 1
        )

    )

  [kq] => Array
    (
      [0] => 1
    )

)
Question 1: Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh
Question 2: Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 2
Question 3: Mình tên là Nam. Học rất dở tiếng Anh 3
Loading...