Hệ Thống Anh Ngữ Á Châu

Hệ Thống Anh Ngữ Á Châu

Lễ trao bằng Starters - Movers - Flyers - Ket - Pet của ĐH Cambridge cho hơn 80 HV đang theo học tại Anh Ngữ Á Châu - Chi nhánh Đông Thạnh_Hooc Môn (10/09/2017)
Ngày: 19 | Tháng: 2673 | Tổng: 33449