Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Kiểm tra trình độ của bạn

CHỈ MẤT 15 PHÚT ĐỂ LÀM BÀI KIỂM TRA. BẠN SẼ BIẾT XẾP HẠNG TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ CỦA MÌNH THEO KHUNG TIÊU CHUẨN CHUNG CHÂU ÂU!!!!!

---------------------------------------------------------

Bắt đầu thôi!

1: Gap fill "Oh, yes. I'm _____. ______ ______. ______ are _____?"
Please select one of answer
2: Gap fill "Oh, yes. I'm _____. ______ ______. ______ are _____?"
Please select one of answer
3: How many times does momma pig say good bye to her children?
Please select one of answer
4: What does “Everyone gets a shot at being a star…” mean?
Please select one of answer