Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

IELTS SPEAKING TEST 1

Bắt đầu làm bài thi

Với phần thi nói bạn sẽ được bốc thăm một trong số các chủ đề liên quan đến các lĩnh vực như đời sống, môi trường, vui chơi giải trí, xã hội … sau đó các bạn sẽ có 5 đến 7 phút để chuẩn bị (thời gian này không tính vào thời gian thi).

Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, phần đầu tiên là phần bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi của giáo viên để giáo viên đánh giá khả năng phản ứng và giao tiếp của bạn. Phần thi này các bạn sẽ có khoảng từ 2 đến 3 phút.

Trước khi đến với một số câu hỏi mà bạn thường hay gặp phải, bạn hãy chú ý đến một số lưu ý khi tham gia phần thi này:

 

Lưu ý cần nhớ

Nên tạo ấn tượng tốt với giáo viên ngay từ ban đầu bằng cách chào hỏi lịch sự với thái độ vui vẻ, thoải mái, tự tin.

 • ✓ Good morning / Good afternoon!

 

Mạnh dạn hỏi lại giáo viên khi không hiểu câu hỏi.

 • ✓ Excuse me, could you say that again?
 • ✓ Sorry teacher, I can't hear it. Could you repeat your question?
 • ✓ Sorry I can't catch your words. Would you mind repeating the question?

 

Tự tạo cho mình thời gian suy nghĩ trước khi trả lời bằng cách đưa ra nhận xét về câu hỏi, nhắc lại câu hỏi hoặc sử dụng các từ đưa ra ý kiến, tránh im lặng.

 • ✓ Why do people spend more time travelling nowadays?
  It is such an interesting question.
 • ✓ What is your hobby? 
  What's my hobby? Well. I like collecting caps.
 • ✓ What do you think about online shopping? 
  I think that … / In my opinion … / As far as I know …

 

Tránh trả lời câu hỏi của giáo viên một cách cụt lủn chỉ với “Yes” hoặc “No”, bạn cần đưa ra các ví dụ minh họa, cảm nghĩ của bản thân, giải thích lý do rõ ràng.

 • ✓ Do you like studying English? 
  ✗ Yes, I do.
 • ✓ Yes, I think that English is good for our future life such as to find a job, to communicate with foreigners, easy to understand if we find information through online.

 

“Eye contact” – Hãy nhìn giáo viên khi nói.

Chú ý đến tốc độ bài nói; không nên nói quá nhanh hoặc quá chậm.