Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

Hệ Thống Anh Ngữ Á CHÂU

IELTS LISTERNING MATCHING PICTURE

Bắt đầu làm bài thi
Question 1: Quyển 3 : IELTS LISTENING MOCK TESTS Em này thì hotgirl của shop mình lâu rồi nhé -Gồm 10 mock test listening -Vì là mock test nên khá sát đề thi thật nha
Question 2: Vì là mock test nên khá sát đề thi thật nha Vì là mock test nên khá sát đề thi thật nha Vì là mock test nên khá sát đề thi thật nha Vì là mock test nên khá sát đề thi thật nha
Question 3: Như là một quyển tập 2 của quyển trên , sách vẫn cung cấp theo các dạng của bài listening ielts nhưng cung cấp nhiều bài tập hơn nhiều.Đảm bảo dùng song song kết hợp cuốn 1,2 phải nói là không lên trình listening không lấy tiền nhé
Question 4: khi master các dạng rồi thì chuyển qua làm 10 MOCK TEST là quá hợp lý mọi người nhỉ
Loading...